Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust.2 pkt9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz.888 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie:

  • wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP, REGON

1.

F.U.H. JARTEX

Szczepan Jarantowski

Ul. Zakopiańska 12,  62-800 Kalisz

NIP 618 104 32 39

REGON 250792770

2.

Zakład Wielobranżowy

Marek Buchnajzer

Tymianek 20, 62-840 Koźminek

NIP 618-100-67-41

REGON 250469275-00035

3.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Ul. Bażancia 1a,

62-800Kalisz

NIP 618-004-14-16

REGON 250024188

4.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Zjazd 23,

62-800 Kalisz

NIP 618-00-30-387

REGON 250029387

 
  • podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie, wyłonionym w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie, jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz.

                     

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software