Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku funkcjonuje Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Saczynie, w związku z powyższym mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą już świadczyły usług zbierania odpadów.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PSZOK Saczyn

 

***************************************************************************************************************************************

INFORMACJA

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 lit.d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na terenie Gminy Godziesze Wielkie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią Mobline Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczące usługę zbierania odpadów problematycznych w tym m.in odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon samochodowych.

              Usługa Moblinego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczona jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz. Odbiór odpadów odbywa się w sposób zorganizowany, z posesji właściciela nieruchomosci, dwa razy do roku, w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przekazanym mieszkańcom oraz dostępnym w BIP Gminy Godziesze Wielkie.

 

                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                           /-/ Józef Podłużny

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software