Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw to: http://dziennikustaw.gov.pl

Link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego to:  http://monitorpolski.gov.pl

Rządowy Centrum Legislacji  www.rcl.gov.pl

Informujemy również, że Dzienniki Urzędowe i Monitory Polskie są udostępnione zainteresowanym do wglądu i do pobrania w wersji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software