Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz.888 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o adresach punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

  • Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Polna 17, 63-440 Raszków
  • Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca
  • So-Masz ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask
  • Recykl S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem (odbiór żużytych opon rolniczych).

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software