Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Godziesze Wielkie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) informujemy, że w roku 2023 osiągnięto następujące poziomy:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  37,0588 %
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:  – 59,0625  % 
  • osiągnięty poziom składowania –  45,0749 %

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software