Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software