Zaszła zmiana

 

            Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014 - 2020 (Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER) - w wyniku  współdziałania z Lokalną Grupą działania LGD7 „Kraina Nocy i Dni" - funkcjonujące na terenie naszej gminy stowarzyszenia:

            - Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach;

            - Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie"

Mogły podjąć się realizacji ważnych i potrzebnych społeczności lokalnej zadań.

Pierwsze z nich polegało na przebudowie i termomodernizacji budynku OSP w Godzieszach Wielkich .

            W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych, uzupełnionych o elementy fotowoltaiki i klimatyzacji w obiekcie, stara remiza w Godzieszach wypiękniała

 

 

 
***************************
 

 

               

                Uzupełnienie treści ogłoszenia po upublicznieniu informacji o wyborze wykonawcy na portalu ARiMR

 

            Drugie zadanie to stworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji (placów zabaw dla dzieci) w Borku i Krzemionce.

 

 

 

 
*******************************
 

   

            Trzecie zadanie miało na celu ochronę, tak przecież nielicznych, obiektów związanych z przeszłością naszego terenu.

Realizując to zadanie, Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie" zadbało o odrestaurowanie niszczejących grobowców (zlokalizowanych na godzieskim cmentarzu) oraz miejsca pamięci o ofiarach II wojny światowej w Krzemionce.

 
 
*******************************
 
 
************************
 
 
***************************

 

 

 

                   

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestucjąca w obszary wiejskie"

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software