Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz - Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki

logo PROW

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software