Gmina Godziesze Wielkie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Urząd dostępny dla każdego”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie przez Urząd Gminy Godziesze Wielkie wymogów określonych w ustawie o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, podniesienie jakości świadczonych usług, a także poprawa dostępności w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Wartość grantu: 99 983,52 PLN

 

Plakat promujący przedsięwzięcie grantowe

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software