logotyp

                                                                    Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pendemię COVID-19

 

Gmina Godziesze Wielkie realizuje projekt grantowy „CYFROWA GMINA” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Wartość całkowita: 290 220,00 zł

Dofinansowanie: 290 220,00 zł

 

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na cyberzagrożenia.

Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

  • rozszerzenie bazy wyposażenia informatycznego urzędu,
  • podniesienie poziomu zabezpieczenia istniejącego systemu informatycznego urzędu,
  • edukacja cyfrowa społeczności gminnej (jako wartość dodana).

 

Działania zostaną zrealizowane poprzez zakup sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrażanym oprogramowaniem oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W ramach działań podniesiony zostanie poziom korzystania z usług elektronicznych urzędu gminy.

 

Planowane efekty:

- wyposażenie urzędu gminy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie (laptopy, stacje robocze, urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze awaryjne, czytniki do e-dowodów, scanery, zapora sieciowa typu UTM, dysk sieciowy, program do elektronicznego zarządzania dokumentacją),

- wykonanie usługi z zakresu wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,

- przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania,

- przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,

- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od VI.2022 r. do IX.2023 r.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software