Wersja ujednolicona na podstawie uchwały nr LI/322/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie z 26 września 2018 roku
oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

nr KN-I.4131.1.459.2018.2 z 26 października 2018 roku

 

Statut Gminy Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software