Oświadczenie  majątkowe  Skarbnika  Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone za 2018 rok 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

 

1.

 

Flak Zofia

 

 

Skarbnik Gminy

 

stan na 30 lipca 2018 roku

plik do pobrania

 2. Flak Zofia
Skarbnik Gminy
 

stan na 01 sierpnia 2018 roku

3. Flak Zofia
Skarbnik Gminy

 

stan na 31 grudnia 2018 roku

plik do pobrania

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software