Oświadczenia  majątkowe  osób  wydających  decyzje  administracyjne 
złożone  za  2023 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Kubik Dorota

kierownik sekcji świadczeń rodzinnych

plik do pobrania

2.

Cebulska Barbara

 specjalista pracy socjalnej

plik do pobrania

3. Rynowiecka Justyna inspekotr

plik do pobrania

stan na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 

4.

Tęsiorowska Monika

inspektor

plik do pobrania

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software