WÓJT GMINY

Godziesze Wielkie

                                                                                                                   Godziesze Wielkie, 06 grudnia 2023 r.

                                                                  

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 297/2, 259, 298 obręb 0020 Wola Droszewska, gmina Godziesze Wielkie.                  

                                                                                    

 Wójt

Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software