IK.6733.9.2023

Godziesze Wielkie, 25 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.9.2023 wydaną w dniu 25 października 2023 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 964/7, 992, 852 i 964/10 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software