IK.6733.11.2023                                                   Godziesze Wielkie, 26 października 2023 r.

                                                                  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Poprawie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby ujęcia wody i SUW LIS” dla miasta Kalisza polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy 300 kWp i 600 kWp na konstrukcjach wsporczych, budowie linii energetycznej doziemnej eN zespalającej instalację fotowoltaiczną, dwóch kontenerowych stacji transformatorowych oraz modernizację napowietrznej linii energetycznej 15 kV wraz z montażem światłowodu na istniejącej konstrukcji wsporczej planowanej na terenie działek o nr ewid. 372/3, 373/3, 373/1, 409/1, 410/6, 411/2, 412/2, 413/2, 414/2, 415/2, 416/2, 419/2, 421/2, 423/2, 425/2, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 417/1, 431/3, 432/2, 434/2, 435/2, 437/2, 438/2, 439/2, 440/2, 442/2, 444/2, 445/2, 636/2, 446/2, 190 obręb 0023 Żydów gmina Godziesze Wielkie.

                                                                      

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

    Józef Podłużny  

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software