Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 9 grudnia 2022 r. r. znak PO.ZUZ.2.421.385.2022.BK

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software