Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P, Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software