Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 22,96 DJP wraz z intrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działace nr ewid 171 w miejscowości Kakawa-Kolonia"

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software