Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zmiana sposobu użytkowania terenu, zmiana sposobu użytkowania istniejącej części budynku z przeznaczeniem na punkt do zbierania i przeładunku złomu, punkt składowania nawozów rolniczych i materiałów budowlanych oraz punkt sprzedaży energetycznych materiałów kopalnianych obręb  ewid. nr 0005 Godziesze Wielkie, dz. nr ewid. nr 12, 13 gmina Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software