Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie czterech zbiorników podziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 litrów wraz z przyłączem gazowym do zasilania zespołu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i gazowych kondensacyjnych kotłów grzewczych zasilających w ciepło zespół budynków w skład których wchodzi: szkoła, budynek przedszkola i posterunek policji”

 

IK.6220.1.4.2022 obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software