KURENDA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie zawiadamia, że:

w dniu 12 lipca 2024 r., godz. 1800 w świetlicy „Stara Gmina” w Godzieszach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Godziesze Małe I (ul. Brzozowa, ul. Kaliska, ul. Kwiatowa, ul.Winogronowa, ul. Zadowicka, ul. Zielona) w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Godziesze Małe I.

W przypadku nieobecności wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zebrania – 12 lipca 2024 r., godz. 1815.

 

Skan kurendy

                                                                                                z up. Wójta Gminy
                                                                                                            Tomasz Przybył
                                                                                                       Zastępca Wójta Gminy

  


 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software