INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 grudnia 2023 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  IV kwartał 2023r.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA - Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel ma obowiązek zgłosić, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku nie ulegała zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

UWAGA!!!

W tym okresie rozliczeniowym nie będzie możliwości wpłaty u inkasenta dla sołectwa Wolica.

Prosimy o dokonywanie wpłat:

  • bezpośrednio do PKO BP SA - Agencja Godziesze Wielkie,
  • przelewem na indywidualne konto bankowe.

 

z up. WÓJTA GMINY

Małgorzata Banaś

SEKRETARZ GMINY

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software