W dniu 28 czerwca 2024 r. w budynku sali OSP w Krzemionce odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Kąpie.

W imieniu Samorządu Gminy Godziesze Wielkie składamy serdeczne gratulacje nowo wybranemu Sołtysowi – Panu Janowi Gilickiemu oraz nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami oraz samorządem, skutecznej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

 

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                                             Mariusz Szyszkiewicz

   
 Kąpie 3
 
 Kąpie 4  Kąpie 5

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software