„Dom Ludowy w Wolicy na miarę czasów” plik pdf

 

„Dom Ludowy w Wolicy na miarę czasów” plik doc

Tytuł zadania:

„Dom Ludowy w Wolicy na miarę czasów”

Koszty:

Całkowity koszt:

Dofinansowanie z UMWW:

Wkład własny gminy:

Fundusz sołecki:

Wkład własny mieszkańców:

88 937,66 zł

37 848,00 zł

0,00 zł

44 999,66 zł

6 090,00 zł

Opis:

Dzięki wsparciu środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowano projekt, który poprawił jakość życia mieszkańców wsi Wolica. Mieszkańcy mają miejsce do realizacji celów społeczno-kulturalnych oraz rekreacyjnych w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną we wsi Wolica. Dokonano uzupełnienia istniejącego placu zabaw w piaskownice oraz dwie ławki. Dodatkowo dokonania nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich. Projekt zakładał również remont pomieszczenia Domu Ludowego, w którym przewidziane zostały rozwiązania proekologiczne. Zamontowano panele fotowoltaiczne oraz wymieniono stary piec tzw. „kopciuch” na instalację ekologicznego ogrzewania  - klimatyzatory, które w sezonie zimowym będą pełniły funkcję grzewczą. W świetlicy wiejskiej wymieniono podłogę, pomalowano ściany oraz położono tynk żywiczny – marmolit. Zakupione również zostało wyposażenie – stoły i krzesła.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej zrealizowane zostało na wniosek mieszkańców sołectwa Wolica, którzy zgłosili taką inicjatywę na zebraniu wiejskim we wrześniu  2022 roku, przeznaczając środki funduszu sołeckiego w kwocie 45 000,00 zł oraz deklarując swój udział w postaci prac związanych z wykonaniem przygotowania gruntu do  sadzenia roślin, posadzenie tych roślin, oraz wykonanie wszystkich prac porządkowych niezbędnych przy zakończonych robotach.

Termin prac:

30 czerwca 2023 r. do 15 listopada 2023 r.

 

Wykonawca:

Gmina Godziesze wielkie oraz Sołectwo Wolica

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software